Norbygata 13, 0187 Oslo

Blogginnlegg

12.08.2021 Urtehagen Urtehagen barne urtehagen barnehager Urtehagen Stiftelse Hverdag Tilbake Sommer Høst

Endelig er hverdagen tilbake og vi har kunnet ønske velkommen til nytt barnehageår.

 

 

På storebarnsavdelingene i august er hovedfokuset på tilvenning og å knytte vennskap. Vi har tatt imot nye barn og barn som kommer fra småbarnsavdelingene på huset.

Vi har hatt samlinger hvor vi blir kjent med hverandre, snakket om hva barna har gjort i ferien og ikke minst hva som skulle skje de aktuelle dagene.

I rammeplanen står det at "Når barna begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke,

Dagene vært veldig rolige, og vi har hatt masse tid å leke sammen med barna. Vi har også hatt rollelek, fargelagt og tegnet, lekt med dokker, plastelina, spill, rollelek og mye mer. Vi Har fått veldig gode stunder sammen med barna, blitt mer kjent med hverandre, og hatt det veldig gøy.

Søk barnehageplass

Hvordan du søker om barnehageplass, hvordan du søker om å bytte, og hvilke regler gjelder for når du kan forvente å få plass? På Oslo kommune sine nettsider finner du den informasjonen du trenger.

Søk plass i: