Norbygata 13, 0187 Oslo

Blogginnlegg

28.10.2020

I uke 43 har vi snakket om Barnekonvensjonen og barns rettigheter i forbindelse med FN dagen 24. Oktober. Vi har sett på bilder og snakket om innholdet i Barnekonvensjon. Barna lagde en plakat der de fikk lage håndavtrykk rundt en globus. Dette representer alle barn og deres rettigheter verden over.

håndavtrykk 1

Alle barn har rettigheter!

håndavtrykk 2

Barns rettigheter repsresentert ved håndavtrykk.

Plakat laget av barna.

Plakat laget av barna.

Søk barnehageplass

Hvordan du søker om barnehageplass, hvordan du søker om å bytte, og hvilke regler gjelder for når du kan forvente å få plass? På Oslo kommune sine nettsider finner du den informasjonen du trenger.

Søk plass i: