Norbygata 13, 0187 Oslo

Blogginnlegg

30.05.2019 urtehagen barnehager

Vedtak om redusert åpningstid fra 27.04.20 – 08.05.20 for alle barnehagene i Urtehagen barnehager AS.

Styret i Urtehagen barnehager AS har vedtatt å redusere åpningstiden i alle barnehagene til 08:30 – 15:00 i perioden 27.04.20 – 08.05.20. Vedtaket kan bli forlenget ved behov.


Barnehagene kan ha kortere åpningstid dersom det er nødvendig for å ivareta godt smittevern og samtidig tilstrekkelig bemanning. Oslo kommune har anbefalt åpningstid kl. 08.30 – 15.00
Årsakene til den reduserte åpningstiden er pålegg om tiltak og føringer i den nye smittevernveilederen fra myndighetene, som det tar tid å implementere. Barnehagen skal i perioden organisere seg i mindre grupper, som ikke skal være i kontakt med hverandre og det må sikres ekstra renhold i løpet av dagen.


Denne første uken klarte vi å ha tilpassede tider for alle foresatte innenfor vaktene til de ansatte. Dette lar seg ikke gjøre når vi nå får flere barn i barnehagene samtidig som vi må ivareta smittevernet og sikre god nok bemanning i åpningstiden.
Gjenåpningen av barnehagene har så langt gått bra. Det skyldes en felles innsats der foreldre, barn og ansatte sammen har bidratt til en trygg og kontrollert barnehagestart for barna. I neste uke og i uken etter det forventer vi en økning i antall barn. For å sikre en fortsatt forsvarlig drift, som tar hensyn til smittevern, vil det være behov for å endre åpningstiden til kl. 8:30-15:00 i uke 18 og 19 (27.4 t.o.m. 08.5.2020). Barnehagene har vært i kontakt med foresatte for å avklare om barna kommer til barnehagen.
Redusert åpningstid vil ikke gjelde for foreldre som innehar samfunnskritiske funksjoner. De vil få et tilbud etter behov. Ta kontakt med din barnehage.


Minner om at fredag 01.05.2020 er barnehagene stengt på grunn av at det er en offentlig høytidsdag.


Foresatte skal betale vanlig pris selv om åpningstiden forkortes, eller om de velger å ikke sende barnet til barnehage. Det er mulig med betalingsfri for barn som har langvarig sykefravær med legeerklæring.
Vi håper på forståelse og samarbeid i denne perioden. Hensynet til smittevern må gå foran andre hensyn. Dere vil få beskjed om vedtaket blir forlenget senest onsdag 06.05.20.

Søk barnehageplass

Hvordan du søker om barnehageplass, hvordan du søker om å bytte, og hvilke regler gjelder for når du kan forvente å få plass? På Oslo kommune sine nettsider finner du den informasjonen du trenger.

Søk plass i: