Norbygata 13, 0187 Oslo

Blogginnlegg

04.11.2020 Lille Grønland Barnehage

Denne uken begynte vi på teamet vann, som er nedskrevet i periodeplanen. Det står i rammeplanen at «I barnehagen skal barna få leke» (KD,2017: s.19). I Lille Grønland barnehage har voksne observert at barna elsker å leke med vann. Hver gang de får muligheten til å vaske hendene, begynner de å leke med vannet. Derfor har vi tatt vann som et av de temaene vi jobber i barnehagen. Torsdag hadde Alexandra og Jana vannaktiviteter med noen av barna. Vi hadde konditorfarge, maling og såpe i vann.

Under denne aktiviteten var både barna og voksne fasinert over fargene i vannet. Når vi helte rødt konditorfarge i vannet ble det rødt vann, men når vi helte gulkonditor farge i det røde vannet, så ble vannet oransje.  Dette syntes barna var utrolig interessant, og ikke minst gøy å leke med.  For å gjøre spennende og mer interessant ga vi to-åringene en leke hver, fordi vi skulle sammen se på hva som flyter og synker. Ifølge rammeplanen skal barnehagen gjennom arbeid med antall, rom og form bidra til at barna opplever matematikkglede. Personalet skal blant annet bruke leker og utstyr for å inspirere barna til matematisk tekning (KD, 2017:s.54). Barna var veldig engasjert i denne aktiviteten og oppdaget at noen av lekene de hadde med sank og andre fløyt. Samtalen under denne aktiviteten dreide seg om hvorfor kua er under vannet, hvorfor synker den og fisken flyter?   

 

Det er understreket i rammeplanen at barnehagen skal markere merkedager. Det står at «personalet skal gi barna kjennskap til og markere merkedager, høytider og tradisjoner i den kristne kulturarven og andre religion og livssyn som er representert i barnehagen» (KD,2017: s.55)Det å markere dreier seg ikke om å feire, men om å synliggjøre . Å markere FNs-dag, er spesielt viktig fordi det dreier seg om barnas rettigheter som individer. I år var FN-dagen på en lørdag, derfor markerte vi det i barnehagen på fredagen.  FN dagen markeres av barnehager og skoler over hele landet og vi på Lille Grønland Barnehage har valgt å markere dagen sammen med barna. Vi startet uken med å lage Kunst til FN veggen vår og barnegruppen har deltatt flere formingsaktiviteter iløpet, som for eksempel å lage lykter.  Vi la hovedfokuset på begrepene mangfold, frihet, likhet, fellesskap og kreativitet under markering av FN.

Søk barnehageplass

Hvordan du søker om barnehageplass, hvordan du søker om å bytte, og hvilke regler gjelder for når du kan forvente å få plass? På Oslo kommune sine nettsider finner du den informasjonen du trenger.

Søk plass i: