Norbygata 13, 0187 Oslo

Urtehagen Barnehager AS

Urtehagen barnehager AS består av 4 barnehager, alle i Bydel Gamle Oslo. Flere enn 250 barn kommer daglig til barnehagene i gode og spennende miljøer. Vi skal "ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling" (Barnehageloven). Dette er barnehagenes oppgave.

Målrettet utvikling

Vi har som mål å sikre at barn vokser og utvikler seg i sitt eget tempo, er sunne og trygge. I Urtehagen barnehager ser vi det enkelte barn og søker å fremme deres utvikling basert på deres behov, talenter, evner og interesser. Vi skal forberede barnet slik at det opplever mestring og er klar for skolegang.

Allsidig tilbud

Sport, friluftsaktiviteter, vitenskap, kunst, dans, sang, litteratur. Barn er allsidige, nyskjerrige og har stort behov for læring. vi ønsker å gi barn et allsidig tilbud slik at de får innsikt i, og nyskjerrighet for, mange ulike fagområder og aktiviteter.

Alle barn er velkommen

Vi lever i et mangfoldig samfunn med flere språk, religioner, kulturer og tradisjoner. Vi er brenner for at barn skal bli kjent med, og respektere hverandres bakgrunn og identitet. Vårt mål er lykkelige og stolte barn, trygge på sin bakgrunn og identitet - uten fordommer. I Urtehagen barnehager ønsker vi alle barn velkommen.

Velkommen til Urtehagen barnehager

Urtehagen barnehager er en del av Urtehagen - en ideell stiftelse som driver tiltak for barn og unge. Du kan lese mer om Urtehagen stiftelse her.

Barnehagene skal bygge på grunnleggende verdier "slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene" (Barnehageloven).

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Det pedagogiske innholdet sikres blant annet ved at det stilles utdanningskrav til daglig ledere og pedagogiske ledere i barnehagene. Assistenter oppmuntres til kurs og videreutdanning.

"Vi tar ditt barn på alvor!" Dette er barnehagenes visjon.

Våre barnehager

Urtehagen barnehager består av 4 barnehager, alle i Bydel Gamle Oslo. Flere enn 250 barn kommer daglig til barnehagene i gode og spennende miljøer.

Barnehagenes satsningsområder for 2020 er "Inkludering og forebygging mot mobbing' og "Den magiske leken".

Gamlebyen barnehage

Gamlebyen barnehage tilbyr barnehageplass til barn mellom 0 til 6 år. Vi har 5 avdelinger med plass til 72 barn. Vi har to småbarnsavdelinger, og tre storebarns avdelinger. Barnehagen er en krysskulturell barnehage, det vi si at vi har et språklig og kulturelt mangfold i barnehagen. Barnehagen har islamsk formålsparagraf. Her er vi åpne for alle, uavhengig av religiøs, kulturell og etnisk bakgrunn. Vi ligger midt i det historiske området ved Middelalderparken og Ruinparken. Vi har både sjøen og skogen i umiddelbar nærhet, trappene opp til Ekebergskogen er like ved. Barnehagen ligger nær offentlig kommunikasjon. Barnehagen deltar i et språk-prosjekt; «Språkskogen» for barn fra 3 år og oppover. Våre åpningstider: 07.30 til 17.00.

Besøk hjemmesiden

Mosaikk barnehage

Barnehagen har 62 barn mellom 3 og 6 år, fordelt på tre avdelinger. Barnehagen vår er flerkulturell barnehage med islamsk formålsparagraf. Men det betyr ikke at vi er stengt for noen. Tvert om, vi ønsker alle velkommen! Vi respekterer foreldrenes ønsker og verdier. Barnehagen skal bygge på «grunnleggende verdier», slik som «respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet … forankret i menneskerettighetene» Disse verdiene legges til grunn for barnehagenes drift. Slike verdier kan uttrykkes og begrunnes forskjellig i ulike religioner og livssyn. For Mosaikk barnehage blir de ovennevnte felles verdiene uttrykt og begrunnet ut fra den allmenne erkjennelse i det norske samfunnet samt også med utgangspunkt i islam som referanse. Våre Åpningstider: 07.30-17.00.

Besøk hjemmesiden

Lille Grønland barnehage

Lille Grønland barnehage har to avdelinger, Pluto og Venus, med plass til 25 barn tilsammen, i alderen 0-3 år. Barnehagen er en flerkulturell barnehage. Vi er åpne for alle, uavhenig av relgiøs, kulturell eller etnisk bakgrunn. Vi har nøytral formålsparagraf. I Lille Grønland jobber vi med grunnleggende etiske verdier, der rettferdighet, respekt, raushet, toleranse, likestilling, omsorg og omtanke for medmennesket står sentralt. Våre Åpningstider: 07.30-17.00. Besøk hjemmesiden

Grønland barnehage

Grønland barnehage har 6 grupper med plass til 87 barn i alderen 0-6 år. Vi er 20 ansatte. Vi har nøytral formålsparagraf, og grunnleggende etiske verdier der rettferdighet, respekt, raushet, toleranse, oppriktighet, likestilling, omsorg og omtanke for medmennesker står sentralt. I Grønland barnehage bygger grunnsynet på humanistiske tradisjoner der menneskeverdet står i sentrum. Våre åpningstider: 07:30-17:00.

Besøk hjemmesiden

Avtal et besøk

Det er viktig å være trygg når man skal velge barnehage. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et besøk i våre barnehager.

Siste Blogger

Les aktuell informasjon og historier fra hverdagen til barna i fra våre barnehager.

16 januar 2023

Butikklek

På fredag ville to barn leke butikklek, og inkluderte alle barna til å være med på leken. De samarbeidet for å lage plass til butikkleken, hentet fram lekepenger fra skuffen, hentet utstyr fra lekekjøkkenet, og satte to stoler ved "kassa". To av barna satte seg inn i rollen som kassemedarbeider, og resten av barna som kunder. De tok en handlekurv hver, og begynte å fylle opp kurvene med masse forskjellige grønnsaker, frukt, kjøtt og andre varer, for deretter å stille seg i kassekøen. Det ble plutselig lang kø i kassa, men barna var veldig flinke og tålmodige til å vente på sin tur. I kassa scannet kassemedarbeiderne varene til kunden, og de forvekslet penger. Leken fortsatte videre, og alle barna fikk mulighet til å både være kunder og butikkmedarbeider.

4 januar 2023

Tradisjoner i desember

I desembermåned har vi mange tradisjoner og aktiviteter. Vi har Lysfest hvert år i desember for å lyse opp i vintermørket og spre budskap om fred og vennskap. Barna lager lyslykter og går i lystog og i baker lussekatter. Foreldrene er invitert til å se på lystoget og spise lussekatter og drikke saft med barna og personalet. Det er juleverksteder på alle avdelinger og vi har fokus på gjenbruk i formingsaktivitetene våre. Eggekartonger og melkekartiger har vi brukt til å lage juletrær og julenisser. Barna har bakt pepperkaker og lussekatter. Vi har hatt julekalendre, og rampenissen har også vært innom i oss.

2 mai 2022

Eventyrstund

Tirsdag 26.04.22 Igår hadde vi eventyrstund inne på Pluto. Hvordan gjennomfører vi en slik eventyrstund? Må alle barna sitte i ro helt stille og lytte? Nei. Må en ansatt 'rigge' opp utstyret god tid i forveien? Absolutt ikke. Selv om tanken er å gjennomføre eventyrstund betyr ikke at alt er planlagt til punkt og prikke. Det er det som gjør pedagogikken i barnehagen så herlig - det finnes så uttallige mange måter å gjøre slike aktiviteter på. Vi vet at selv om barna ikke sitter helt musestille, så betyr det likevel ikke at de ikke følger med. Vi prøver alltid etter beste evne å ha eventyrstunder som er gøy og hvor barna opplever mestring og deltakelse. Det står i rammeplanen vår at alle barn skal oppleve å være betydningsfulle for fellesskapet og være i positivt samspill mellom med barn og voksne. (KD 2017: 22-23).

2 mai 2022

Eid Mubarak!

Eid Mubarak. Vi ønsker alle som feirer Eid en riktig fin feiring.

27 april 2022

Mosaikk barnehage har fått en kokk!

I Mosaikk barnehage har vi ansatt en barnehagekokk på 40 %, som lager god og variert mat for oss tre ganger i uka!

29 mars 2022

Påskeforberedelser i Lille Grønland

Påsken er i anmarsj, og vi har såvidt begynt med påskeforberedelser. Idag startet vi dagen med en samlingstund med en liten gruppe barn hvor undring, utforskning og kreativitet sto i sentrum. I forkant hadde en pedagogisk leder fra hver avdeling ordnet med materiale slik at alt sto klart når barna skulle ha samlingsstunden. Målet her var at barna skulle undre seg hva som lå på midten av madrassen. Var det noe i eggene? Hvordan var det å ta på eggene? rammeplanen vår står det at "barnehagen skal skape et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve glede ved å bruke språk og kommunisere med hverandre" (KD 2017:48)

Kvalifisert personell

Urtehagen barnehager skal legge et godt grunnlag for videre utvikling og læring. Vårt personell er kvalifiserte og omsorgsfulle voksne. Vi tilrettelegger for et trygt miljø hvor lek, omsorg og læring lar barna få utvikle seg og oppleve mestring. Vi har en genuin interesse for våre fagområder, og Kontinuerlig faglig utvikling er viktig for oss.

Karin Linstad

Leder Urtehagen Barnehager

Christina Nordmo

Daglig leder Lille Grønland barnehage

Sayeh Qazi

Assisterende daglig leder Grønland Barnehage

Mona Rogne

Daglig Leder Grønland Barnehage

Sevim Beyaz

Daglig Leder Gamlebyen Barnehage

Javaria Tanveer

Daglig Leder Mosaikk Barnehage

20 År med Erfaring

I mer enn 20 år har Urtehagen drevet barnehager i bydel Gamle Oslo. Siden oppstarten har vi ønsket å skape barnehager som gjenspeiler vårt mangfoldige samfunn, med flere språk, kulturer og religioner. Vi er opptatt av at barnehager skal respektere de ulike barnas bakgrunn og identitet. Barn i våre barnehager skal være trygge, stolte og glade barn. Urtehagen Barnehager drifter i dag fire barnehager på Grønland i Oslo med ca 65 ansatte og ca 250 barn.

0 Antall ansatte
0 Antall barn
0 Fornøyde foreldre

Hva Foreldre sier om oss

Fornøyde og glade barn, gir fornøyde og glade foreldre. Her er noen uttalelser.

Søk barnehageplass

Hvordan du søker om barnehageplass, hvordan du søker om å bytte, og hvilke regler gjelder for når du kan forvente å få plass? På Oslo kommune sine nettsider finner du den informasjonen du trenger.

Søk plass i: